B. Yakin

Posted by Unknown | 3:10 PM

Yakin dalam bahasa sehari-hari ertinya nyata dan terang. Yakin iatu ialah lawan dari syak dan ragu-ragu. Tidaklah akan hilang dan ragu-ragu itu kalau tidak ada dalil atau balasan yang cukup. Datangnya yakin itu setelah memperoleh bukti-bukti yang terang. Keyakinan datang setelah menyelidiki, kadang-kadang tidak diselidiki lagi kerana dalil itu cukup terbentang di hadapan mata. Cara mencapai dalil itu tidaklah sama di antara manusia. Banyak perkara yang diyakini oleh seorang, masih diragui oleh yang lain, sebab belum ada dalilnya yang tepat. Tetapi dalam perkara yang terang misalnya alasan bahawa hari telah siang, atau dua kali dua empat, semua orang meyakininya.

Lantaran itu maka ayat:

Ertinya: "Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan".

Ditafsirkan oleh setengah mufassirin:

"Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu mati".

Tafsir beginilah yang lebih mukatamad.

Apakah sebabnya mereka ertikan yakin itu dengan mati? Sebabnya lantaran mati itu sudah yakin akan datang kepada kita, atau dengan kematian telah yakin datangnya ajal kita yang ditunggu-tunggu, seumpama dua kali dua sama dengan empat.

"Yakin itu ialah sifat ilmu yang ketiga. Ilmu mempunyai tiga tingkatan atau sifat. Pertama makrifat, ertinya tahu. Kedua dirayat ertinya dialami. Ketiga yakin!".

Kemudian Raghib membagi tiga pula tingkatan yakin itu:


  1. Ilmulyaqin.
  2. Haqqulyaqin.
  3. Ainulyaqin.

Ilmulyaqin ertinya, ialah ilmu yang timbul dari pendapat yang lahir setelah beroleh dalil yang cukup. Setelah cukup dalil lalu diuji atau dicuba maka timbullah Haqqulyaqin. Setelah mendapat haqqulyaqin, lalu disaksikan sendiri pula lalu naik tingkatan itu kepada Ainulyaqin, itulah yang setinggi-tinggi darjat yaqin.

Kita semua yakin negeri Makkah ada, bernama Ilul Yaqin. Dalilnya ialah kabar mutawatir yang sentiasa kita terima.

Lalu kita pergi ke Makkah. Sesampai kita ke sana, kelihatanlah oleh mata kita Kaabah itu, timbullah Haqqul Yaqin. Setalah itu kita tawaf, maka timbullah Ainul Yaqin. Sepuluh pintu dipergunakan untuk dipergunakan untuk mencapai ilmul yaqin. Lima pintu yang lahir iaitu pendengaran, penglihatan, perasaan lidah, perasaan kulit dan penciuman hidung, bernama pancaindera.

Untuk kesempatan perkakas yang lima pada lahir ini, disokong oleh lima perkataan yang batin, iaitu akal, fikiran, kehendak, angan-angan dan nafsu.

Kedua-duanya (lahir dan batin) berhubungan erat. Misalnya orang sakit merasai benar-benar, bahawa kopi susu itu pahit, tetapi akalnya tidak mahu menerima walaupun lidahnya percaya sungguh akan kepahitannya. Kata mata kita matahari itu kecil saja, kata timbangan akal dan fikiran lebih besar dari bumi. Dari pertarungan yang tidak berhenti-henti ini timbullah keyakinan. Dia sebagai kayu besar yang tumbuh dalam hati sanubari, dahannya ialah amal dan buahnya ialah ganjaran.

Perbezaan Yakin Dan Iktiqad.

Iktiqad ialah kesimpulan pendapat fikiran. Keyakinan lebih daripada iktiqad kerana keyakinan adalah setelah diselidiki. Tegasnya iktiqad tingkat pertama, keyakinan tingkat kedua. Sebab itu tiap-tiap keyakinan itu adalah iktiqad, tetapi tidaklah tiap-tiap iktiqad itu keyakinan.

Janganlah mempunyai iktiqad saja dengan tidak mempunyai keyakinan. Hendaklah iktiqad diuji dengan batu ujian keyakinan. Segala agama dan pendirian di dunia ini umumnya bernama iktiqad, tetapi tidak semuanya keyakinan pada zatnya.

Agama Islam adalah suatu iktiqad. Sebab itu hendaklah kita jalankan fikiran, bersihkan hati dan jiwa setiap pagi dan petang, siang dan malam, supaya dia jadi iktiqad yang diyakini.

1 comments »

1 comments

  1. mohd.sabri // October 31, 2011  

    mcmn nak membersihkan hti n jiwa tuan?