Prof Dr Haji Abdul Malik Karim Amrullah

Posted by Unknown | 2:25 PM

Tasauf Moden - Prof Dr HamkaBeliau dilahirkan di Sungai Batang maninjau Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 (14 Muharam 1326H). Ayahnya ulamak Islam terkenal Dr Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul pembawa faham-faham Pembaharuan Islam di Minangkabau.

Dalam usia 6 tahun (1914) dia di bawa ayahnya ke Padang Panjang. Sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar mengaji Quran dengan ayahnya sendiri sehingga khatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 1923 dia telah belajar agama pada sekolah-sekolah "Diniyah School" dan "Sumatera Thawalib" di Padang Panjang dan di Parabek. Guru-gurunya waktu itu ialah Sheikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid dan Zainuddin Labay. Padang Panjang waktu itu rami dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Di tahun 1924 ia berangkat ke Yogya, dan mulai belajar pergerakan-pergerakan Islam yang mulai bergelora. Ia dapat kursus pergerakan Islam dari H.O.S. Tjokroaminoto, H. Fakhruddin, R.M. Suryopranoto dan iparnya sendiri A.R. st Mansur yang pada waktu itu ada di Pakalongan.

Di tahun 1935 dia pulang ke Padang Panjang. Waktu itulah mulai tumbuh bakatnya sebagai pengarang. Buku yang mula-mula dikarangnya bernama "Khathibul Ummah". Di awal tahun 1927 dia berangkat pula dengan kemahuannya sendiri ke Makkah, sambil menjadi Keresponden dari harian "Pelita Andalas" di Tanjung Pura (Langkat) dan pembantu dari "Bintang Islam" dan "Suara Muhammadiyah" Yogyakarta.

Taun1928 keluarlah buku romannya yang pertama dalam bahasa Minangkabau bernama "Si Sabariyah". Waktu itu pula ia memimpin majalah "Kemaun Zaman" yang terbit hanya beberapa nombor. Tahun 1929 keluarlah buku-bukunya "Agama Dan Perempuan", "Pembela Islam", "Adat Minangkabau Dan Agama Islam" (buku ini dibeslah polis), "Kepentingan Tabligh", "Ayat-ayat Mikraj" dan lain-lain.

Tahun 1930 mulailah ia mengarang dalam sk. "Pembela Islam" Bandung, dan mulailah berkenalan dengan M. Natsir, A. Hassan dan lain-lain. Ketika dia pindah mengajar Makassar diterbitkannya majalah "Al-Mahdi".

Setelah ia kembali ke Sumatera Barat dalam tahun 1935, dan tahun 1936 pergilah dia ke Medan mengeluarkan Mingguan Islam yang mencapai puncak kemasyhuran sebelum perang, iaiatu "Pedoman Masyarakat". Majalah ini dipimpinnya sendiri setelah setahun dikeluarkan, mulai tahun 1936 sampai 1943, iaitu ketika bala tentera Jepun masuk. Di zaman itulah banyak terbit karangan-karangannya dalam lapangan agama, falsafah, tasauf dan roman. Ada yang ditulis di "Pedoman Masyarakat" dan ada pula yang ditulis terlepas. Dan waktu itulah keluar romannya "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck", "Di bawah Lindungan Kaabah", "Merantau Ke Deli", "Terusir", "Keadilan Ilahi" dan lain-lainnya. Dalam hal agama dan falsafah ialah "Tasauf Moden", "Falsafah Hidup", "Lembaga Hidup", "Pedoman Mubaligh Islam", dan lain-lain. Di zaman Jepun dicubanya terbitkan "Semangat Islam" dan "Sejarah Islam Sumatera".

Setelah pecah revolusi, beliau pindah ke Sumatera Barat. Dikeluarkannya buku-buku yang menggoncangkan, "Revolusi Fikiran", "Revolusi Agama", "Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi", "Negara Islam" sesudah "Naskah Renvile", "Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman", "Dari Lembah Cita-cita", "Merdeka", "Islam Dan Demokrasi", "Dilambung Ombak Masyarakat" dan "Menunggu Beduk Berbunyi".

Tahun 1950 beliau berpindah ke Jakarta. Di Jakarta keluar buku-bukunya, "Ayahku", "Kenganan-kenangan Hidup", "Perkembangan Tasauf Dari Abad Ke Abad", "Urat Tunggang Pancasila".

"Riwayat perjalanan ke negeri-negeri Islam", " Di tepi Sungai Nil", "Di tepi Sungai Dajlah", "Mandi Cahaya Di Tanah Suci", "Empat Bulan Di Amerika" dan lain-lain.

Kian lama kian jelaslah coraknya sebagai pengarang, pujangga, filosof Islam, diakui lawan dan kawannya. Dengan keahliannya itu beliau pada tahun 1952 diangkat oleh Pemerintah jadi Anggota "Badan Pertimbangan Kebudayaan" dari Kementerian PP dan K dan menjadi Guru Besar pada Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam Makassar dan menjadi penasihat Kementerian Agama.

Di samping keasyikannya mempelajari "Kesusasteraan Melayu Klasik", Hamka pun berrsungguh-sungguh mempelajari Kesusasteraan Arab, sebab bahasa asing yang dikuasainya hanyalah bahasa Arab. Drs. Slamet Mulyono, ahli ilmu kesusasteraan Indonesia menyebut Hamka sebagai "Hamzah Fansuri Zaman Baru".

Pada tahun 1955 keluar buku-bukunya "Pelajaran Agama Islam", "Pandangan Hidup Muslim", "Sejarah Hidup Jamaluddin Al Afghany" dan "Sejarah Umat Islam".

Kerana menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran Islam dengan bahasa Indonesia yang indah itu, pada permulaan tahun 1959 Majlis Tinggi Universitas Al Azhar Kairo memberi gelar Ustaziyah Fakhiriyah (Doctor Honoris Causa) kepada Hamka. Sejak itu berhaklah beliau memakai title "Dr" di pangkal namanya. Tahun 1962 mulai mentafsir Al-Quran dengan "Tafsir Al-Azhar:. Tafsir ini sebahagian besar dapat diselesaikan selama dalam tahanan selama dua puluh tujuh bulan. (Hari Isnin tanggal 12 Ramadhan 1385, tepat pada 27 Januari 1964 sampai Julai 1969).

Pada tahun-tahun rujuh puluhan keluar pula buku-bukunya "Soal Jawab" (tentang agama Islam),"Muhammadiyah Di Minangkabau", "Kedudukkan Perempuan Dalam Islam", "Doa-doa Rasulullah" dan lain-lain.

Pada Sabtu 6 Jun 1974 dapat gelar "Dr" Kesusasteraan di Malaysia.

Bulan Julai 1975 Musyarawah Alim Ulama Seluruh Indonesia dilangsungkan. Hamka dilantik sebagai Ketua Majlis Ulamak Indonesia pada tanggal 26 Julai 1975 bertepatan dengan 17 Rejab 1395.

9 comments »